Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,56 lei