Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,61 lei