Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,68 lei