Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

33,84 lei