Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,80 lei