Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,88 lei