Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,28 lei