Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,73 lei