Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,56 lei