Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,89 lei