Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,75 lei