Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,53 lei