Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,86 lei