Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,68 lei