Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

31,84 lei