Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

39,94 lei