Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,24 lei