Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,66 lei