Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,64 lei