Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,61 lei