Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,70 lei