Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

54,72 lei