Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

27,37 lei