Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,54 lei