Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,22 lei