Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

37,29 lei