Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,71 lei