Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,45 lei