Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,16 lei