Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

40,32 lei