Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,65 lei