Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

32,28 lei