Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,70 lei