Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,90 lei