Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,12 lei