Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,23 lei