Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,56 lei