Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,14 lei