Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,23 lei