Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

26,71 lei