Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

31,55 lei