Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,80 lei