Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,66 lei