Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,33 lei