Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,41 lei