Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

52,85 lei