Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,28 lei