Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,90 lei