Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,70 lei