Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,93 lei